News

Stockholm Material Hub, vilken Sigrid Therapeutics är en nyckelpartner till, erhåller €0,5 miljoner i bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

By March 25, 2020 November 3rd, 2021 No Comments

Sigrid Therapeutics meddelade idag att Stockholm Material Hub, företagets samarbetspartner sedan länge, har säkrat €0,5 miljoner i bidrag från EU:s Europeiska Regionala Utvecklingsfond. Finansieringsperioden omfattar 2020-2024 och kommer att möjliggöra fortsatta genombrott inom forskningen kring nya material och deras användning i life science-applikationer.

Målet med Stockholm Material Hub (SMH) är att överbrygga grundforskning med entreprenörsmotiverad behovsstyrd forskning. Stockholms Universitet (SU) är koordinator för SMH som integrerar materialkompetens från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och andra akademiska institutioner. Visionen för SMH är att fungera som kunskapsnav inom hela materialforskningsområdet och driva fram innovationer genom etablering av nya små och medelstora företag och genom att stötta befintliga, lokala små och medelstora företag. Därmed förväntas SMH bidra till den ekonomiska tillväxten i Stockholmsregionen. SMH leds av ett mycket erfaret team bestående av Professor James Shen, Aji Mathew och Mirva Eriksson vid Stockholms universitet.

”Vår egen forskning vid Institutionen för material- och miljökemi (MMK) fokuserar på att utveckla nya material för ett hållbart samhälle genom användningen av grön syntes och hållbara processer. MMK har lång, dokumenterad erfarenhet av att utveckla nya material för life science-applikationer. Sigrid har varit en högt värderad, långsiktig forskningspartner till oss och denna finansiering gör att vi kan fortsätta att bidra med det komplexa FoU-stöd som Sigrids utveckling av deras material kräver, kommenterar Professor Shen.

”Professor James Shen och hans forskargrupp är världsledande inom forskning och utveckling av nya material. Vi gläder oss över att Stockholm Material Hub har fått denna finansiering, säger Sana Alajmovic, VD & Medgrundare av Sigrid Therapeutics. “För oss betyder det att vi kommer att kunna fortsätta vårt fruktbara samarbete och därmed utöka vår projektportfölj baserad på vår SiPoreTM plattformsteknologi, med fortsatt tillgång till några av världens skickligaste materialforskare och utrustning av absolut högsta klass för fysikalisk- och kemisk karakterisering av avancerade material.”

För mer information vänligen kontakta:
Sana Alajmovic, medgrundare och VD, Sigrid Therapeutics
Telefon +46 72 389 3396,
E-post: sana@sigridthx.com

Om Sigrid Therapeutics AB
Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett innovativt teknikföretag i klinisk fas som är banbrytande inom en ny klass av konstruerade material för prevention och behandling av metabola sjukdomar inklusive typ 2 diabetes. Företagets ledande produkt SiPore15TM baseras på bolagets patenterade plattformsteknik SiPoreTM, och är en medicinteknisk produkt som intas oralt. SiPore15TM är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av mikrometerstora silikonpartiklar med skräddarsydd porositet somtillverkas med hög precision. Kliniska studier i människa visar på en signifikant blodsockersänkning efter intag av SiPore15TM. Efter marknadsgodkännande kommer SiPore15TM att vara den första tillgängliga produkten i sitt slag för personer som riskerar att utveckla typ 2 diabetes. https://www.sigridthx.com/.

Om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Eruf fokuserar sina investeringar på flera viktiga prioritetsområden. Detta går under begreppet “tematisk koncentration”: 1) Innovation och forskning, 2) Digital agenda, 3) Stöd för små och medelstora företag och 4) En ekonomi med låga koldioxidutsläpp. För mer information, se https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/funding/erdf/.

Leave a Reply