News

Former President of Eli Lilly Research Labs and Head of R&D Dr. Jan Lundberg invests in Sigrid Therapeutics and joins the Company’s Scientific Advisory Board

By June 2, 2020 No Comments

Breakthrough SiPore15TM silica particle-based diabetes and obesity treatment on track for commercial material scale up and CE-mark 

Stockholm, Sweden June 1st , 2020. Sigrid Therapeutics, a Swedish clinical stage technology company specializing in prevention of type-2 diabetes and treatment of obesity, today announced that internationally renowned pharmaceutical R&D leader, Dr. Jan Lundberg has joined the Company as an investor and member of the Scientific Advisory Board. The appointment follows shortly after the publication of additional proof of concept for Sigrid’s medical device SiPore15TM for preventing diabetes and obesity.

Dr. Jan Lundberg has more than 20 years of leadership experience from executive positions in the global pharmaceutical companies AstraZeneca (1996-2009) and Eli Lilly (2010-2018). He has overseen the development of more than 200 candidate drugs, with 25 approved products across multiple therapeutic areas. Before joining AstraZeneca, Dr. Lundberg held the position of Professor of Pharmacology at the Karolinska Institute in Solna, Sweden. His research achievements led to the publication of 500 articles in peer reviewed scientific journals.

“Sigrid has developed a very promising technology with the potential to improve the lives of millions of people suffering from obesity and at risk of developing type 2 diabetes. I am excited to join the Company at this stage of development and look forward to contributing to the team’s continued success”, says Dr. Jan Lundberg.

“We are absolutely delighted to welcome Dr. Jan Lundberg as an investor and member of Sigrid’s Scientific Advisory Board”, says Sana Alajmovic, Co-founder & CEO, Sigrid Therapeutics. “Dr. Lundberg’s vast R&D and business experience will be invaluable in advancing our first product to market within the next 2 years.

In addition to his considerable Big Pharma experience, Dr. Lundberg serves on the boards of Ardelyx, Metabolon, TB Alliance, Imaging Analysis Group, Anocca and Betagenon. He has also been a member of several governmental committees in both the European Union and the United States.

For more information, please contact:

Sana Alajmovic, Co-Founder & CEO, Sigrid Therapeutics

Phone +46 72 389 3396,

Email: sana@sigridthx.com.

About Sigrid Therapeutics

Sigrid Therapeutics (Sigrid) is a clinical-stage technology startup pioneering a new class of engineered materials to prevent and treat metabolic disease and disorders, including type 2 diabetes. The Company’s lead product candidate, SiPore15TM, is an orally-administered medical device based on the Company’s proprietary platform technology, SiPore15TM. Designed to act locally in the gut, SiPore15TM, consists of precisely engineered micron-sized silica particles with tailored porosity. Clinical data confirms SiPore15TM:’s beneficial effects on a range of metabolic parameters and its excellent safety profile. Upon its approval, SiPore15TM will be the first medical device available for reduction of blood sugar levels in people at risk of developing type 2 diabetes. https://www.sigridthx.com/.

 

Tidigare global forskningschef för Eli Lilly och AstraZeneca Dr. Jan Lundberg investerar i Sigrid Therapeutics och tar plats i Bolagets Advisory Board  

Banbrytande kiseldioxidsbaserad behandling för prediabetes och fetma SiPore15TM mot kommersiell materialuppskalning och CE-märkning

Stockholm, 1 juni 2020. Sigrid Therapeutics (Sigrid), ett svenskt teknikföretag i klinisk fas specialiserat på förebyggande av typ 2-diabetes och behandling av fetma, meddelar idag att den internationellt namnkunnige forskningschefen Dr. Jan Lundberg investerar i Bolaget och tar plats i Bolagets Advisory Board. Utnämningen kommer en kort tid efter att ytterligare bevis för Sigrids medicintekniska produkt SiPore15TM för förebyggande av diabetes och fetma har publicerats.

Dr. Jan Lundberg har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i de globala läkemedelsbolagen AstraZeneca (1996 – 2009) och Eli Lilly (2010 – 2018). Han har lett utvecklingen av mer än 200 läkemedelskandidater, med 25 godkända produkter inom flera terapeutiska områden. Innan han började på AstraZeneca var Dr. Lundberg professor i farmakologi vid Karolinska Institutet i Solna. Hans forskning resulterade i 500 publicerade artiklar i peer review-granskade vetenskapliga tidskrifter.

“Sigrid har utvecklat en mycket lovande teknik med potential att förbättra livet för miljontals människor som lider av fetma och är i riskzonen att utveckla typ 2 diabetes. Jag är glad att ansluta mig till bolaget i denna spännande utvecklingsfas och ser fram emot att bidra till teamets fortsatta framgångar”, säger Dr. Jan Lundberg.

“Vi är mycket glada över att välkomna Dr. Jan Lundberg som investerare och rådgivare i Sigrid”, säger Sana Alajmovic, medgrundare & VD, Sigrid Therapeutics. “Dr. Lundbergs omfattande erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete kommer att vara ovärderlig när vi nu siktar på att avancera vår första produkt till marknad inom de närmaste 2 åren.”

Förutom sin omfattande erfarenhet från ledande positioner inom Big Pharma, är Dr. Lundberg styrelsemedlem i Ardelyx, Metabolon, TB Alliance, Imaging Analysis Group, Anocca och Betagenon. Han har också varit medlem i flera kommittéer inom myndigheter i både Europeiska unionen och Förenta staterna.

För mer information, vänligen kontakta:

Sana Alajmovic, medgrundare och VD, Sigrid Therapeutics

Telefon 072-389 3396,

E-post: sana@sigridthx.com.

 

Om Sigrid Therapeutics AB

Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett innovativt teknikföretag i klinisk fas som är banbrytande inom en ny klass av konstruerade material för prevention och behandling av metabola sjukdomar inklusive typ 2 diabetes. Företagets ledande produkt SiPore15TM baseras på bolagets patenterade plattformsteknik SiPore, och är en medicinteknisk produkt som intas oralt. SiPore15TM är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av mikrometerstora silikonpartiklar med skräddarsydd porositet som tillverkas med hög precision. Kliniska studier av SiPore15TM visade lovande, kliniskt signifikanta resultat och en utmärkt säkerhetsprofil. Efter regulatoriskt godkännande, kommer SiPore15TM att vara den första tillgängliga medicinsktekniska produkten för reduktion av blodsockernivåerna hos personer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes. https://www.sigridthx.com/.

Leave a Reply