News

Sigrid Therapeutics utser Mattias Ankerberg, en internationell ledarprofil från konsumentvarubranschen till ordförande

By October 24, 2022 No Comments

Sigrid Therapeutics utser Mattias Ankerberg, en internationell ledarprofil från konsumentvarubranschen till ordförande

Företaget siktar mot att kapitalisera på nya marknadsmöjligheter för SiPore®-teknologin inom hälsa och välbefinnande.

Stockholm 24 oktober, 2022.  Sigrid Therapeutics, ett svenskt, konsumentinriktat teknologiföretag inom hälsa, meddelade idag att man har utsett Mattias Ankerberg till styrelseordförande. Mattias har en lång och framgångsrik karriär inom den internationella detaljhandeln och konsumentvarubranschen. Han är för närvarande VD för börsnoterade Byggmax Group och styrelseledamot i Thule Group, och har tidigare arbetat många år hos H&M, senast som Global Head of Sales & Marketing, och hos McKinsey & Company, såväl i Sverige som i USA. Sigrid ser Ankarbergs stora erfarenhet från konsumentbranschen som idealisk för att hjälpa till med kommersialiseringen av SiPore®-plattformen på marknaderna för kosttillskott, munhälsa och veterinärmedicin.

Sigrid Therapeutics är ett privatägt konsumentinriktat teknologiföretag inom hälsa som drivs av visionen att ingen ska bli sjuk i kroniska livsstilssjukdomar såsom typ 2-diabetes och fetma. Sigrid har utvecklat och patenterat en unik kiselbaserad plattformsteknologi, SiPore®, som begränsar nedbrytningen av måltiden i tarmen och därigenom sänker blodsocker och blodfetter. SiPore® kan potentiellt användas inom en rad tillstånd med metabola rubbningar, och den första produkten SiPore21® har i kliniska studier vistats kunna sänka blodsockret (HbA1c), kolesterol och kroppsfett hos prediabetiker och typ 2-diabetiker i tidigt stadium av sjukdomen.

– Sigrid går nu in i en spännande fas av kommersiell utveckling. Förutom vår kärnverksamhet, nämligen utveckling av en medicinteknisk produkt för diabetesprevention har vi identifierat flera andra  stora applikationsområden för vår patenterade teknologi – inklusive kosttillskott, munhälsa och veterinärprodukter – och har utarbetat affärsplaner för varje. De erfarenheter och kunskaper om konsument- och detaljhandelssektorn som Mattias tillför kommer att vara ovärderliga för att förverkliga våra kommersiella planer på ett framgångsrikt sätt, säger Sana Ajamovic, Sigrids medgrundare och VD.

“Jag har följt Sigrids snabba utveckling och är nu glad över att bli en del av Sigrid och bidra till tillväxten genom min erfarenhet , inklusive att driva internationell expansion, etablera e-handel och förverkliga nya idéer. Jag ser fram emot att tillsammans med grundarna, styrelsen och Sigrid’s engagerade team ta Sigrid närmare förverkligandet av  både visionen och vad som är en tydlig kommersiell potential på kort sikt”, tillägger Mattias Ankarberg.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sana Alajmovic, medgrundare & VD, Sigrid Therapeutics

Telefon +46 72 389 3396

E-post: sana@sigridthx.com

 

Mattias Ankarberg, ordförande

Telefon: +46 70 796 3831

E-post: mattias@sigridthx.com

 

Om mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSP)

Mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSP) är en typ av syntetiska amorfa kiseldioxidpartiklar som kan produceras med en stor yta och en rad olika porstorlekar och som kan intas tillsammans med maten. Studier på möss, publicerade i Nanomedicine1 har visat att effektiviteten med avseende på upptag av föda i tarmen minskade med 33% vilket ledde till en positiv effekt på metabolisk profil med signifikant lägre bildande av fettvävnadsbildning och leptin. Cirkulerande insulinnivåerna också var lägre och viktökningen dämpades påtagligt.  Ytterligare prekliniska resultat, publicerade i Advanced Healthcare Materials2 bekräftar dessa fynd och är förenliga med ett verkningssätt där en del av enzymerna fångas inuti MSP:erna vilket i sin tur resulterar i en enzymblockerande effekt som  minskar nedbrytningen av mat och därmed minskar energiupptaget i kroppen.

Om Sigrid Therapeutics

Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett konsumentinriktat teknologiföretag inom hälsa i klinisk fas som banar väg för en ny klass av konstruerade material för att förebygga och behandla metaboliska sjukdomar och störningar, inklusive typ 2-diabetes. Bolagets ledande produktkandidat, SiPore 21®, är en oralt administrerad medicinteknisk produkt baserad på företagets egenutvecklade plattformsteknologi, SiPore21®. SiPore21® är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av exakt konstruerade kiseldioxidpartiklar i mikronstorlek med skräddarsydd porositet. Kliniska data bekräftar SiPore21®:s positiva effekter på en rad metaboliska parametrar och dess utmärkta säkerhetsprofil3. Efter godkännandet kommer SiPore21® att vara den första medicinska behandlingen som finns tillgänglig för att minska blodsockernivån hos personer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes. https://www.sigridthx.com/.

Referenser

    1. Mesoporous Silica with Precisely Controlled Pores Reduces Food Efficiency and Suppresses Weight Gain in Mice: Mia Rinde, et al. https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/nnm-2019-0262
    2. Entrapping Digestive Enzymes with Engineered Mesoporous Silica Particles Reduces Metabolic Risk Factors in Humans: Erik R. Waara, et.al. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202000057
    3. Engineered mesoporous silica reduces long-term blood glucose, HbA1c, and improves metabolic parameters in prediabetics: Jeanha Baek, et.al. https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/nnm-2021-0235

Leave a Reply