News

Sigrid Therapeutics tar in ytterligare 10,6 miljoner kronor i övertecknad företrädesemission för att påskynda kommersialiseringen av SiPore®

By January 17, 2023 No Comments

Sigrid Therapeutics tar in ytterligare 10,6 miljoner kronor i övertecknad företrädesemission för att påskynda kommersialiseringen av SiPore®

Svenskt företag med inriktning på konsumenthälsa siktar mot lansering av kosttillskott 2023 och intåg på veterinärsmarknaden

Stockholm, måndagen den 16 januari 2023. Sigrid Therapeutics, ett svenskt, konsumentinriktat teknologiföretag inom konsumenthälsa, meddelade idag att ytterligare 10,6 miljoner SEK har tillförts bolaget för att påskynda kommersialiseringen av sin portfölj av kosttillskott baserat på SiPore®. Både befintliga och nya investerare deltog inklusive Mattias Ankarberg som nyligen utsetts till ordförande. Utöver investerade medel, så bedömer Sigrid att Ankarbergs gedigna erfarenhet från konsumentbranschen, senast hos detaljhandelsjätten H&M, är idealisk för att stötta diversifieringen av SiPore® teknologin för marknaderna för kosttillskott, veterinärmedicin och munhälsa.

SiPore® är en revolutionerande och patenterad plattformsteknologi som består av noggrant utformade kiseldioxidpartiklar baserade på naturligt tillgängliga råvaror. SiPore® begränsar matsmältningsenzymernas förmåga att bryta ned livsmedel i tarmen och via denna mekanism kan nivåerna av blodsocker och andra metaboliter kontrolleras. Den första medicinska applikationen är inom diabetes och pre-diabetes där Sigrid kommer att inleda den kliniska prövningen SHINE i år. Utöver pre-diabetsindikationen kan SiPore® enkelt produceras i olika former för andra applikationer inom hälso- och välmåendeområdet.

“I det rådande, finansiella klimatet är det snabba slutförandet och överteckningen av emissionen ett påtagligt tecken på högt förtroende för SiPore®´s stora potentialen och för vår kommersialiseringsstrategi. Vid sidan av vårt kärnområde, utvecklingen av medicintekniska produkt för prediabetes, har vi identifierat tre andra lovande områden som kan skapa ett kassaflöde för företaget inom en snar framtid, nämligen kosttillskott, veterinärmedicinska produkter för katter och munhälsa. Med finansieringen kan vi nu förverkliga våra planer för vart och ett av dessa områden, ” säger Sana Alajmovic, Sigrids medgrundare och VD.

”Sigrid har fortsatt utvecklats väldigt snabbt. En kapselprodukt har utvecklats, förlanseringsprogrammet med konsumenter är avslutat och förberedelserna för världens näst största kommersiella prediabetesstudie SHINE är snart i mål,” tillägger Mattias Ankarberg, Sigrids ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Sana Alajmovic, medgrundare & VD, Sigrid Therapeutics

Telefon +46 72 389 3396

E-post: sana@sigridthx.com

 

Mattias Ankarberg, ordförande, Sigrid Therapeutics

Telefon: +46 70 796 3831

E-post: mattias@sigridthx.com

 

Om mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSP)

Mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSP) är en typ av syntetiska amorfa kiseldioxidpartiklar som kan produceras med en stor yta och en rad olika porstorlekar och som kan intas tillsammans med maten. Studier på möss, publicerade i Nanomedicine1 har visat att effektiviteten med avseende på upptag av föda i tarmen minskade med 33% vilket ledde till en positiv effekt på metabolisk profil med signifikant lägre bildande av fettvävnadsbildning och leptin. Cirkulerande insulinnivåerna också var lägre och viktökningen dämpades påtagligt.  Ytterligare prekliniska resultat, publicerade i Advanced Healthcare Materials2 bekräftar dessa fynd och är förenliga med ett verkningssätt där en del av enzymerna fångas inuti MSP:erna vilket i sin tur resulterar i en enzymblockerande effekt som minskar nedbrytningen av mat och därmed minskar energiupptaget i kroppen.

Om Sigrid Therapeutics

Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett konsumentinriktat teknologiföretag inom hälsa i klinisk fas som banar väg för en ny klass av konstruerade material för att förebygga och behandla metaboliska sjukdomar och störningar, inklusive typ 2-diabetes. Bolagets ledande produktkandidat, SiPore21®, är en oralt administrerad medicinteknisk produkt baserad på företagets egenutvecklade plattformsteknologi, SiPore®. SiPore21® är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av exakt konstruerade kiseldioxidpartiklar i mikronstorlek med skräddarsydd porositet. Kliniska data bekräftar SiPore21®:s positiva effekter på en rad metaboliska parametrar och dess utmärkta säkerhetsprofil3. Efter godkännandet kommer SiPore21® att vara den första medicinska behandlingen som finns tillgänglig för att minska blodsockernivån hos personer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes. https://www.sigridthx.com/.

Referenser

  1. Mesoporous Silica with Precisely Controlled Pores Reduces Food Efficiency and Suppresses Weight Gain in Mice: Mia Rinde, et al. https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/nnm-2019-0262
  2. Entrapping Digestive Enzymes with Engineered Mesoporous Silica Particles Reduces Metabolic Risk Factors in Humans: Erik R. Waara, et.al. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202000057
  3. Engineered mesoporous silica reduces long-term blood glucose, HbA1c, and improves metabolic parameters in prediabetics: Jeanha Baek, et.al. https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/nnm-2021-0235

Leave a Reply