News

Sigrid Therapeutics rapporterar positiva resultat från konsumenttest av SiPore®, en produkt avsedd för prediabetiker, typ 2-diabetiker och överviktiga för kontroll av blodsockernivån

By March 8, 2023 No Comments

Produkten, som tas i form av kapsel eller gel förhindrar att en del av matsmältningsenzymerna kan bryta ner maten, rapporterades vara säker, enkel att inta och effektiv

Stockholm, 8 mars 2023. Sigrid Therapeutics, ett innovativt, konsumentinriktat hälsobolag, presenterade idag resultaten av ett konsumenttest inför lansering av deras kliniskt utprövade teknologi SiPore® för kontroll av blodsocker hos prediabetiker och typ 2-diabetiker. Tvåhundranio frivilliga deltog i det sex veckors långa programmet, där majoriteten av omdömen var överväldigande positiva efter att ha tagit SiPore® produkten.

Under programmet intog försökspersonerna produkten två gånger dagligen tillsammans med sina två huvudmåltider. Försökspersonernas erfarenheter och omdömen samlades in i ett frågeformulär före och efter programmet. Inte mindre än 94% av användarna kände sig trygga med att använda SiPore®, 84% var nöjda med SiPore® och 84% skulle rekommendera SiPore® till en vän. Följande påståenden vann stark genklang hos deltagarna: Substansen är ett naturligt mineral, den är kliniskt testad och är en svensk produkt. Se länk till white paper nedan för individuella synpunkter med avseende på erfarenheter gällande t.ex. blodsockerkontroll, viktminskning och dagliga energinivåer.

 

“Även om vi har noterat kliniskt signifikanta effekter av SiPore®-teknologin i tidigare kliniska prövningar inklusive en 40% mer uttalad HbA1c-reduktion jämfört med Metformin hos prediabetiker[1], överträffade de överväldigande positiva, subjektiva omdömena från användarna våra förväntningar”, säger Sigrid Therapeutics, medgrundare och VD, Sana Alajmovic.

”Med än mer inspiration att gå vidare i vår utveckling, förbereder vi nu lansering av SiPore® 1) som ett kosttillskott för den amerikanska marknaden, 2) för veterinärmarknaden, främst för katter och 3) inom munhälsa. Parallellt utvecklar vi SiPore®-teknologin som medicinteknisk produkt i EU och kommer att starta en stor klinisk studie på 287 patienter som antingen är måttligt eller kraftigt överviktiga och samtidigt har prediabetes eller typ 2-diabetes.”

 

Läs mer i vårt SiPore® white paper som finns tillgängligt här: https://www.sigridthx.com/white-paper   

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sana Alajmovic, medgrundare & VD, Sigrid Therapeutics

Telefon +46 72 389 3396

E-post: sana@sigridthx.com

 

Om typ 2-diabetes och pre-diabetes

Typ 2-diabetes ökar exponentiellt över hela världen. Det totala antalet personer som lever med diabetes beräknas stiga till 643 miljoner år 2030 och 783 miljoner år 2045. Prediabetes är förstadiet till typ 2-diabetes. Enligt International Diabetes Federation kommer 730 miljoner människor att drabbas av prediabetes år 2045. Samtidigt ökar dålig hälsa i befolkningen på grund av fetma och bukfetma är en känd riskfaktor för att drabbas av prediabetes.

Om mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSP)

Mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSP) är en typ av syntetiska amorfa kiseldioxidpartiklar som kan produceras med en stor yta och en rad olika porstorlekar och som kan intas tillsammans med maten. Studier på möss, publicerade i Nanomedicine1 har visat att effektiviteten med avseende på upptag av föda i tarmen minskade med 33% vilket ledde till en positiv effekt på metabolisk profil med signifikant lägre bildande av fettvävnadsbildning och leptin. Cirkulerande insulinnivåerna också var lägre och viktökningen dämpades påtagligt.  Ytterligare prekliniska resultat, publicerade i Advanced Healthcare Materials2 bekräftar dessa fynd och är förenliga med ett verkningssätt där en del av enzymerna fångas inuti MSP:erna vilket i sin tur resulterar i en enzymblockerande effekt som minskar nedbrytningen av mat och därmed minskar energiupptaget i kroppen.

Om Sigrid Therapeutics

Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett konsumentinriktat teknologiföretag inom hälsa i klinisk fas som banar väg för en ny klass av konstruerade material för att förebygga och behandla metaboliska sjukdomar och störningar, inklusive typ 2-diabetes. Bolagets ledande produktkandidat, SiPore21®, är en oralt administrerad medicinteknisk produkt baserad på företagets egenutvecklade plattformsteknologi, SiPore®. SiPore21® är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av exakt konstruerade kiseldioxidpartiklar i mikronstorlek med skräddarsydd porositet. Kliniska data bekräftar SiPore21®:s positiva effekter på en rad metaboliska parametrar och dess utmärkta säkerhetsprofil3. Efter godkännandet kommer SiPore21® att vara den första medicinska behandlingen som finns tillgänglig för att minska blodsockernivån hos personer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes. https://www.sigridthx.com/.

Referenser

  1. Large pore mesoporous silica induced weight loss in obese mice, Nanomedicine, 2014,

https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/nnm.13.138

  1. Mesoporous Silica with Precisely Controlled Pores Reduces Food Efficiency and Suppresses Weight Gain in Mice, Nanomedicine, 2020, https://www.futuremecom/doi/10.2217/nnm-2019-0262
  2. Entrapping Digestive Enzymes with Engineered Mesoporous Silica Particles Reduces

Metabolic Risk Factors in Humans, Advanced Healthcare Materials, 2020, https://doi.org/10.1002/adhm.202000057

  1. Towards mesoporous silica as a pharmaceutical treatment for obesity – impact on lipid digestion and absorption, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2022, https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2022.02.001
  2. Oral intake of mesoporous silica is safe and well tolerated in male humans, PLoS ONE, 2020, DOI: 10.1002/adhm.202000057. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240030
  3. Engineered mesoporous silica reduces long-term blood glucose, HbA1c, and improves metabolic parameters in prediabetics, Nanomedicine, 2021,

https://doi.org/10.2217/nnm-2021-0235

  1. Mesoporous Silica Particles Retain their Structure and Function While Passing Through the Gastrointestinal Tracts of Mice and Humans, ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, https://doi.org/10.1021/acsam2c16710.

[1] Engineered mesoporous silica reduces long-term blood glucose, HbA1c, and improves metabolic parameters in prediabetics, Nanomedicine, 2021, https://doi.org/10.2217/nnm-2021-0235

Leave a Reply