ATT FÖREBYGGA ÄR BÄTTRE ÄN ATT BOTA

Förebyggande hälsa är på uppsving. Allt fler försöker förbättra sin hälsa och sitt välmående genom att göra bättre val, vilket gör att förebyggande åtgärder blir mer och mer populära. Vår hälsa är en av våra viktigaste tillgångar, varför vi måste skydda och värna om den.

Vi vill alla ha längre, hälsosammare och mer självständiga liv – både för oss själva och för våra nära och kära. En god fysisk och psykisk hälsa är därmed avgörande för ett lyckligt och välmående liv. Med dessa kan vi till fullo engagera oss i de saker som betyder allra mest för oss.

Förhindra problem innan de uppstår

Idén “att förebygga är bättre än att bota” är något vi på Sigrid helhjärtat står bakom. Mer än 95 % av människor med diabetes har typ 2-diabetes. Denna typ av diabetes är främst ett resultat av övervikt och fysisk inaktivitet.

Att jobba förebyggande är nyckeln och vi på Sigrid vill hjälpa dig med just den biten.

Med uppmuntran, stöd och positivitet vill vi bygga ett samhälle som delar vår vision om och strävan efter ett liv fritt från metabola sjukdomar och kroniskt lidande.

Ökad medvetenhet om prediabetes

Utbredningen av prediabetes ökar snabbt i alla delar av världen. Detta allvarliga medicinska tillstånd kännetecknas av blodsockernivåer som är högre än normalt men ännu inte höga nog att klassas som fullt utvecklad typ 2-diabetes

Utvecklingen från prediabetes till typ 2-diabetes kan förhindras om man ingriper tidigt. Att tillgängliggöra preventiva åtgärder är därmed avgörande för att förhindra ytterligare spridning av diabetes i våra samhällen och undvika en framtida epidemi av diabetes.

Prediabetes ger inga tydliga symptom, men det finns riskfaktorer du kan vara uppmärksam kring:

  • Ålder över 45
  • Familjehistorik av typ 2-diabetes
  • Övervikt
  • Fysisk inaktivitet
  • Högt blodtryck
  • Lågt HDL-kolesterol och/eller höga triglycerider
  • Historik av graviditetsdiabetes

Vad du kan göra

Börja med att fråga din vårdgivare om dina blodsockernivåer. Om du eller någon du känner har prediabetes, jobba aktivt med att nå normala blodsockernivåer igen för att fördröja eller förhindra diabetes. Prata med din vårdgivare för att ta fram en plan.

Det positiva är att prediabetes inte per automatik betyder att du kommer att utveckla typ 2-diabetes. Kostjustering, ökad fysisk aktivitet och viktminskning kan bidra till att förhindra eller fördröja ungefär hälften av alla fall av typ 2-diabetes.

 

Vill du veta mer om prediabetes och förebyggande åtgärder?

Kolla på denna video och hör Sigrids professor Tore Bengtsson dela med sig av sin kunskap om prediabetes.